dnd, d&d dungeons and dragons
 
Parafia ¶w. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona Główna · Artykuły · Download · Linki · Kategorie Newsów · Kontakt · Nr Konta Bankowego BS Kłodzko o/Bystrzyca Kłodzka NRB : 59 9523 1040 0120 1105 2001 0001
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Parafia ¶w. Michała Archanioła
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Filie Parafii
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dekanat Bystrzyca Kłodzka

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Formalno¶ci kancelaryjne
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Liturgiczna Służba Ołtarza
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Wiara i ¦wiatło
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

www.sdmswidnica.pl/historia_sdm_134.html#a
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Kronika Parafialna
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Ostatnie Artykuły
ogłoszenia
ogłoszenia
Zakończenie Roku Wiary
Pielgrzymka parafial...
Orędzie Ojca ¶w. Fra...
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Domowy Ko¶ciół

www.dk.oaza.pl

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Liturgia dnia
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Kalendarz
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Peregrynacja Symboli ¦DM w diecezji ¦widnickiej

Program peregrynacji Symboli ¦wiatowych Dni Młodzieży w diecezji
¶widnickiej - 20 III - 2 IV 2016 r.

Peregrynacja Symboli ¦DM w diecezji ¦widnickiej
20.03 – 2.04. 2016 r.


Link do pobrania

20.03.2016 Niedziela Palmowa

9.30 - Przywitanie Krzyża ¦DM i ikony Matki Bożej pod Katedr± ¦widnick±;
10.00 – Msza ¦w. pod przewodnictwem JE ks bp. Ignacego Deca – Katedra ¦widnicka
10.00 – 14.30 – Adoracja i modlitwa przy Symbolach ¦DM w Katedrze ¦widnickiej;
14.30 – Przewiezienie Symboli ¦DM do Parafii Królowej Polski w ¦widnicy
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
17.00 - Gorzkie Żale z Symbolami ¦DM;
18.00 – Msza ¶w.;
21.00 – Apel przy Symbolach ¦DM.

21.03.2016 Wielki Poniedziałek

7.00 – Msz ¶w. w parafii Królowej Polski w ¦widnicy – pożegnanie Symboli ¦DM;
8.00 – Przewiezienie Symboli ¦DM do Dekanatu Żarów.
9.00 – Żarów – nabożeństwo przywitania – wspólna modlitwa uczniów - modlitwa grup parafialnych;
14.30 – Pożegnanie i przewiezienie do ¦wiebodzic;
15.00 – Przywitanie Symboli ¦DM w parafii ¶w. Mikołaja w ¦wiebodzicach– Koronka do Bożego Miłosierdzia;
18.00 – Msza ¶w. – ¦wiebodzice parafia ¶w. Mikołaja;
21.00 – Apel przy Symbolach ¦DM.

22.03.2016 Wielki Wtorek

7.30 Msza ¶w – pożegnanie Symboli ¦DM w ¦wiebodzicach – przewiezienie Symboli do Strzegomia;
9.00 – Przywitanie Symboli ¦DM w Strzegomiu w Bazylice – nabożeństwo słowa i wspólna modlitwa wszystkich grup parafialnych miasta Strzegom – wizyta uczniów
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i pożegnanie Symboli ¦DM w Strzegomiu; 16.30 – Przejazd do parafii pw Miłosierdzia Bożego w ¦widnicy – wspólna modlitwa;
18.00 – Msza ¶w.;
21.00 Apel i przewiezienie Symboli ¦DM do sióstr Klawerianek.

23.03.2016 Wielka ¦roda

7.00 – Msza ¶w. – kaplica sióstr Klawerianek i przewiezienie Symboli ¦DM do parafii ¶w. Andrzeja Boboli
9.00 – Przywitanie Symboli ¦DM w parafii ¶w. Andrzeja Boboli w ¦widnicy;
10.00 – Symbole ¦DM odwiedz± – szkoły, poprawczak i szpital, które s± na terenie parafii ¶w. Andrzeja Boboli;
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
18.00 – Msza ¶w. w parafii pw ¶w. Andrzeja Boboli;
19.30 – Droga Krzyżowa z parafii sw. Andrzeja Boboli do parafii Katedralnej.

24.03.2016 Wielki Czwartek

9.00 - Msza ¶w. Krzyżma z Ks. Biskupem i Kapłanami w obecno¶ci Symboli ¦DM;
12.00 – Przewiezienie Symboli ¦DM do parafii Królowej Różańca ¶w. w Dzierżoniowie – przywitanie i modlitwa całego duszpasterstwa młodzieży dekanatu dzierżoniowskiego;
15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia;
16.30 - Przewiezienie Symboli ¦DM do Pieszyc do parafii Sw. Antoniego;
18.00 - Liturgia Ostatniej Wieczerzy – ¶w. Antoni Pieszyce;
22.00 - Czuwanie z Symbolami ¦DM.

25.03.2016 Wielki Pi±tek

7.00 - Ciemna jutrznia i przewiezienie Symboli ¦DM do Bielawy do parafii Ducha ¦w.;
8.00 - Przywitanie Symboli ¦DM w parafii Ducha ¦w. w Bielawie – wspólna modlitwa grup parafialnych;
12.00 - Przewiezienie Symboli ¦DM do parafii Bożego Ciała w Bielawie – parafialne nabożeństwo Drogi Krzyżowej;
14.30 - Przewiezienie Symboli ¦DM do parafii WNMP w Bielawie;
15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia;
18.00 - Liturgia Wielkiego Pi±tku i całonocne czuwanie parafialne przy Grobie Pańskim i Krzyżu ¦DM i Ikonie Matki Bożej.

26.03.2016 Wielka Sobota

7.00 - Jutrznia i przewiezienie Symboli ¦DM do parafii ¶w. Marcina w Piławie Górnej;
8.30 - Przywitanie i wspólna modlitwa w parafii ¶w. Marcina w Piławie Górnej;
15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia i zakończenie;
16.00 - Przewiezienie Symboli ¦DM do parafii ¶w. Jadwigi w Z±bkowicach ¦l.
19.00 - Wigilia Paschalna i czuwanie nocne w parafii ¶w. Jadwigi w Z±bkowicach ¦l.

27.03.2016 - WIELKANOC

6.00 - Rezurekcja – parafia ¶w. Jadwigi
8.00 – Przeniesienie Symboli ¦DM do parafii ¶w. Anny w Z±bkowicach ¦l.
8.30 – 14.00 – Msze ¶w. – wspólna modlitwa w parafii ¶w. Anny w Z±bkowicach ¦l.
14.00 – Przewiezienie Symboli ¦DM do parafii WNMP w Kamieńcu Z±bkowickim;
15.00 – Przywitanie Symboli ¦DM i wspólna Koronka do Bożego Miłosierdzia
18.00 – Msza ¶w. w parafii WNMP;
19.30 – Zakończenie peregrynacji Symboli ¦DM w Kamieńcu Z±bkowickim;
20.00 - Przewiezienie do sióstr Klarysek w Z±bkowicach ¦l. – nocne czuwanie przy Symbolach ¦DM.

28.03.2016 – Poniedziałek Wielkanocny

7.00 – Msza ¶w. w kaplicy sióstr Klarysek i pożegnanie Symboli ¦DM;
9.00 – Przewiezienie i przywitanie Symboli ¦DM w Bazylice Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardo ¦l±skie
9.00 – 13.30 – Msze ¶w. i wspólna modlitwa w Bazylice w Bardo ¦l.
13.30 – Zakończenie i przewiezieni Symboli ¦DM do Bystrzycy Kłodzkiej;
15.00 - Przywitanie i wspólna Koronka do Bożego Miłosierdzia w parafii ¶w. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej
18.00 – Msza ¶w.
21.37 – Apel – wspólna modlitwa przy Symbolach ¦DM.

29.03.2016 Wtorek Wielkanocny

6.30 - Msza ¶w. w parafii ¶w. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej;
8.00 – Przewiezienie Symboli ¦DM do Kudowy Zdrój;
9.00 – Przywitanie symboli – wspólna modlitwa w parafii sw. Bartłomieja w Kudowie Zdrój
9.00 - 14.00 – Wspólna modlitwa i czuwanie przy Symbolach ¦DM;
14.00 - Zakończenie i przewiezienie Symboli ¦DM do Polanicy Zdrój;
15.00 – Przywitanie Symboli ¦DM w parafii WNMP w Polanicy Zdrój i Koronka do Bożego Miłosierdzia;
18.00 – Msza ¶w.
21.37 – Apel i zakończenie peregrynacji Symboli ¦DM w Polanicy Zdrój;
22.00 - Przewiezienie Symboli ¦DM do sióstr Klarysek w Kłodzku – całonocne czuwanie.

30.03.2016 – ¦roda Wielkanocna

7.00 – Msza ¶w. w kaplicy sióstr Klarysek i przewiezienie Symboli ¦DM do parafii Podwyższenia Krzyża ¦w. w Kłodzku;
9.00 – Przywitanie i wspólna modlitwa i adoracja Symboli ¦DM;
9.00 - 14.00 – Symbole ¦DM przebywaj± w parafii Podwyższenia Krzyża ¶w. w Kłodzku;
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i zakończenie;
15.30 - Przewiezienie do Wambierzyc;
16.00 – Przywitanie Symboli ¦DM w Bazylice Nawiedzeni NMP w Wambierzycach – wspólna modlitwa grup parafialnych i młodzieży z dekanatu Nowa Ruda i Nowa Ruda Słupiec;
18.00 – Msza ¶w.
21.37- Apel wolontariuszy ¦DM w Wambierzycach
31.03.2016 Czwartek Wielkanocny
7.00 – Msza ¶w w Wambierzycach i przewiezienie Symboli ¦DM do Głuszycy;
9.00 – Przywitanie Symboli ¦DM w parafii Chrystusa Króla w Głuszycy;
9.00 - 13.30 – Wspólna modlitwa i adoracja Symboli ¦DM w Głuszycy;
13.30 – Zakończenie i przewiezienie Symboli ¦DM do Bolkowa;
15.00 – Przywitanie i Koronka do Bożego Miłosierdzia w Bolkowie;
18.00 – Msza ¶w – czuwanie
21.37 – Apel przy symbolach ¦DM

1.04.2016 Pi±tek Wielkanocny

7.00 – Msza ¶w. i zakończenie peregrynacji Symboli ¦DM w Bolkowie;
8.00 - Przewiezienie Symboli ¦DM do Wałbrzycha;
9.00 – Przywitanie Symboli ¦DM i Msza ¶w. w parafii Aniołów Stróżów w Wałbrzychu;
10.00 – Symbole ¦DM odwiedzaj± szkoły w Wałbrzychu;
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia w parafii Aniołów Stróżów w Wałbrzychu;
16.00 – Pożegnanie i przewiezienie Symboli ¦DM do parafii Podwyższenia Krzyża ¦w. w Wałbrzychu;
17.00 – Przywitanie Symboli ¦DM w parafii Podwyższenia Krzyża ¦w.
18.00 – Msza ¶w.
19.00 – Droga Krzyżowa z Symbolami ¦DM w kierunku parafii pw. ¦w. Piotra i Pawła w Wałbrzychu
21.00 - Apel i przewiezienie Symboli ¦DM do parafii Niepokalanego Poczęcia w Wałbrzychu - czuwanie nocne

2.04.2016 Sobota Wielkanocna

7.00 – Msza ¶w. w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu – przewiezienie Symboli ¦DM do Szczawna Zdrój;
9.00 – 12.00 – Przywitanie i wspólna modlitwa przy Symbolach ¦DM w parafii WNMP w Szczawnie Zdrój
12.00 – Przewiezienie Symboli ¦DM do Aqua Zdrój na Diecezjalne Spotkanie Młodzieży
13.00 – 20.00 – Diecezjalne Spotkanie Młodzieży;
21.37 – Apel i zakończenie peregrynacji Symboli ¦DM.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Diecezja ¦widnicka

www.diecezja.swidnica.pl
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Ulubiona pie¶ń Jana Pawła II
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Niedziela

www.niedziela.pl

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Go¶ć Niedzielny

www.goscniedzielny.wiara.pl

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Radio Maryja

www.radiomaryja.pl

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Facebook
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Online
Go¶ci Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 31
Nieaktywowany Użytkownik: 681
Najnowszy Użytkownik: MarekTug
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jeste¶ jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright 2010 © Parafia pw. ¶w. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własn± Stronę Internetow± | Zgło¶ nadużycie | okazjanazakupy.pl